karel

dvořák

malba

grafika

kresba

grafický

design

biografie

kontakt


výstava 4x20

 

výstava se koná u příležitosti autorova jubilea

   
   
 

Tomáš Pergler (vlevo) a autor

   
   
   
 

výstavu zahájila Ak. mal. Alena Petříčková (vpravo), úvodní slovo měla Bc. Naďa Blažíčková

 

Oldřich Žáček

   
   
   
   
 

představení Nálodního divadla Marka Borsányiho proběhlo na dvorku u galerie